Logopedie

Werkwijze binnen de praktijk


Wanneer u zelf klachten hebt op logopedisch gebied, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de logopedist en zal u hiervoor een verwijzing logopedie geven. Dit geldt ook wanneer uw kind het advies krijgt de logopedist te bezoeken, ook dan heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. In de toekomst zal de logopedie, net als bijvoorbeeld de fysiotherapeut, direct toegankelijk worden, de zogenaamde DTL. Dan heeft u geen verwijzing van de arts meer nodig. Zodra dat het geval is kunt u dat op onze site lezen.


Aanmelding en intake

Tijdens de (telefonische) aanmelding wordt er met u een eerste afspraak gemaakt. Natuurlijk kunt u ook een mail sturen naar info@kruitlogopedie.nl.
Tijdens de eerste afspraak wordt er kennisgemaakt en wordt de hulpvraag/ klacht met u besproken.
Indien er behandeling nodig is zal er een vervolgafspraak gemaakt worden en zal de logopedist u uitleggen waaruit de behandeling zal bestaan. In sommige gevallen kan een advies al voldoende zijn om de klacht te verhelpen.  Op verwijzing van de (huis)arts kan de behandeling ook thuis plaatsvinden.
Tijdens de eerste afspraak dient u ook uw identiteitsbewijs, pas van uw zorgverzekering en verwijzing van de huisarts mee te nemen.


Behandeling

De logopedische behandeling vindt over het algemeen plaats in de praktijk en duurt gemiddeld een half uur per week. Als het nodig is kan hiervan worden afgeweken. Mocht dat nodig zijn dan zal de logopedist dit met u bespreken. Dit is afhankelijk van het probleem en van de behandeling hierop gericht. Van groot belang is dat u naast de logopedie in de praktijk regelmatig oefent, dit zorgt ervoor dat de behandeling succesvol is.
De duur van het totale behandeltraject is afhankelijk van verschillende factoren zoals het gesignaleerde probleem, leeftijd van de client(e) en motivatie. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en met uw toestemming teruggekoppeld aan de verwijzer. Tijdens lange logopedische therapie kan de logopedist soms een therapiepauze voorstellen, waarna de therapie weer opgestart kan worden.


Afronding

Als de behandeldoelen zijn bereikt, wordt in overleg besloten om de behandeling af te ronden. In veel gevallen wordt een controle-afspraak gepland om de voortgang te kunnen blijven volgen. U ontvangt een schriftelijke evaluatie van de therapie, met uw toestemming gaat hiervan een kopie naar uw huisarts.


Multidisciplinair

Als het nodig is werkt de logopedist samen met de huisarts, leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider, (kinder)fysiotherapeut, tandarts, orthodontist of ergotherapeut. Voorafgaand aan het overleg zal de logopedist hier uw toestemming voor vragen. Het doel van de samenwerking is om een zo optimaal mogelijk behandelresultaat te behalen.


Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wij dienen de rekening van uw logopedische behandeling rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Voor volwassen patiënten wordt de factuur door de zorgverzekeraar verrekend met het wettelijk verplichte eigen risico.


Verhindering

Bij verhindering is het belangrijk dat u zich minimaal 24 uur voor de afspraak afmeldt. Dit kunt u doen door te bellen of te mailen met de praktijk. Wanneer u niet tijdig afmeldt, kunnen wij de kosten niet declareren bij uw zorgverzekering en kan 75% van het reguliere tarief bij u in rekening worden gebracht.


Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. U kunt dan terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 - 45 70 70

Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Onze logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Reageer


Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)


Share our website

Quicklinks

Facebook

Logopediepraktijk Claudia Kruit

Maanstraat 130
7521 HC Enschede

T:  053-4341143
M: 06-38659024
info@kruitlogopedie.nl