Informatiepagina's

Direct naar de logopedist


AFSPREKEN ZONDER VERWIJSBRIEF

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zelf een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de directe toegankelijkheid, raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden.

Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

WAT GEBEURT ER TIJDENS DE EERSTE AFSPRAAK?

Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem!

Of een behandeling gestart kan worden hangt van meer factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie.
Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan

WELKE VRAGEN KUNT U VERWACHTEN?

Tijdens de DTL-screening zal de logopedist u enkele vragen stellen over uw klacht. Vragen hebben betrekking op problemen, pijn of functieverlies (o.a. minder spierkracht)  in mond, keel of oor. Ook wordt er gekeken naar de slikfunctie.
De vragen zijn afhankelijk van uw klacht. Hiermee stelt de logopedist vast of er geen andere oorzaken zijn, waarvoor u eerst naar uw huisarts moet. 

 

IS DE LOGOPEDIST OPGELEID VOOR DTL?

Als een logopedist zonder verwijzing werkt heeft hij / zij hiervoor scholing gevolgd. Hier is geleerd om de DTL-screening uit te voeren en vast te stellen of een logopedische behandeling nodig is.

WIE BETAALT DE DTL-SCREENING?

Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

WORDT DE HUISARTS GEÏNFORMEERD?

De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft dit niet te willen.

WAT IS LOGOPEDIE?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie.Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg
of paramedische zorg. Deze zorg wordt ook geboden in het onderwijs.

WAT DOET EEN LOGOPEDIST?

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens
uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt.

Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De patiënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders / gezinsleden kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben. Soms heeft de logopedist via e-mail of telefoon contact met de patiënt. Of er vindt behandeling plaats via internet.

Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag. Sommige therapieën duren een uur, bijvoorbeeld in het geval van stotteren.


WAT ZIJN DE GEBIEDEN WAAR DE LOGOPEDIST ZORG BIEDT?


Taal
Contact maken doe je via taal. Daarmee deel je met anderen informatie. Gedachten ontstaan in de hersenen. Met taal breng je die gedachten onder woorden. Zonder kennis van de taal kun je niet goed met anderen communiceren. Klik hier om voor meer informatie over taal.

Spraak
Bij spraak gebruik je de spieren van je lippen en de tong. Deze bepalen de klank van letters en woorden. Elke letter heeft zijn eigen klank. Kinderen leren de klanken door ze na te doen. Klik hier voor meer informatie over spraak.


Stem
Om geluid te maken gebruik je je stem. Klankkleur, luidheid en toonhoogte brengen je bedoeling of gevoel over op de ander. Woorden kunnen een andere betekenis krijgen door de manier waarop je ze uitspreekt. Klik hier voor meer informatie over stem.


Gehoor
Gehoor is nodig bij de communicatie. Spreken en luisteren horen bij elkaar als je een gesprek voert. Hoe je hoort, beïnvloedt de manier van reageren. Als je iets niet goed hebt verstaan, vraag je om te herhalen. Klik hier voor meer informatie over gehoor.


Slikken
Jonge kinderen hebben soms problemen met zuigen of kauwen en slikken. Dit kan het gevolg zijn van sondevoeding. De functie van de mond moet zich dan ontwikkelen en herstellen. Ook ouderen kunnen problemen met het slikken krijgen. Bijvoorbeeld door een beroerte of de ziekte van Alzheimer. Klik hier voor meer informatie over slikken.


Share our website

Quicklinks

Facebook

Logopediepraktijk Claudia Kruit

Maanstraat 130
7521 HC Enschede

T:  053-4341143
M: 06-38659024
info@kruitlogopedie.nl